Amaclanan(lar)

AMAÇLANAN

Sanatçılar – kültürlerarası örnek insanlar

Sanat insanlarının dünyaya bakışı ve yaklaşımı türlü açıdan kültürlerarası buluşmalara öncül örnek olabilir. Sanatçılar, biçimlendirmek istedikleri „malzemeye“ – yani başlangıçta daha bilmedikleri „karşılarında durana“ – olsa olsa sorularla, ilk motiflerle ya da merakla yaklaşırlar.

Ama asla – onunla ya da ondan „ne yapmak“ istedikleri konusunda – belli amaç ve niyetleri olmaksızın. Bu buluşmanın sanatsal anlamda erdemi >> takıntısızlık/ tarafsızlık‘<< tır.

Ressam Gerhard Richter bunu şöyle dile getirir: >> Ben … sonunda hiç öngörmediğim bir resmin ortaya çıkmasını isterim … ben düşleyebileceğimin de ötesinde daha ilginç bir şeyin ortaya çıkmasını isterim.<<

Kültürlerarası buluşmanın ana ilkesi bu mu olmalı – yani (sonu) açık ve önyargısız başlamak mı?… İşte tam bu noktada psikoterapik yöntemimiz bir bakıma kesişmektedir. Bir yöntem ki ancak kendi niyet ve ereklerimizin ötesinde ve salt soru yöneltenler olarak işlevimizi yerine getirdiğimiz takdirde sözkonusu insanları genelde başarıya vardırmaktadır. Bu yöntem sonucu insanda kendinin belirleyip yönetebileceği eylemsellik için gerekli cesaret ve güç gelişir.

Bu projenin özü ve heyecan veren yanı nedir?

Bu projede salt sanat yaratıcıları, güzel sanatlar öğrencileri ve öğretim üyeleri değil, aynı zamanda ruhsal/ psikiyatrik hastalanmalardan sonra yeniden kendi yaşantısını kendisi belirlemeye hazırlanan insanlar da etken olarak katılacaklardır. (bk. Lavie nedir?)[lg_gallery]

Comments are closed