bitti Lavie

Lavie- Reha, 1995 yılından beri ruhsal bozuklukları olan insanlar için medikal ve mesleksel rehabilitasyon önlemleri sunan yerel bir rehabilitasyon hizmetleri kurumudur.

Rehabilitantlar, kendi atölyelerimizde ve genel iş piyasasının sunduğu staj ortamlarında yoğun destek görerek ilk meslek eğitimine veya iş hayatına yeniden girişe hazırlanmaktadırlar. Ayrıca büro, marangoz, ev yönetimi, mutfak ve metal işleri alanlarında engellilere göre spesifik seçilmiş ve düzenlenmiş meslek eğitimi olanaklarımız bulunmaktadır. Bu sürece sosyal danışmanlar, psikologlar, uzman hekimler, öğretmenler, ergo terapistleri (iş ve meşguliyet uzmanları) ve daha başka branşların eksperlerinden oluşan disiplinlerarası bir tim refakat etmektedir.

Lavie, bunların ötesinde fizyoterapi, ergoterapi (iş ve meşguliyet terapisi), psikoterapi ve logopedi (dil bozuklukları terapisi) hizmetleri sunan bir muayene ve tedavi merkezi de işletmektedir. Wolfsburg ve Königslutter’de „Lavie- Reha, kamu yararlı GmbH“ şirketi, günlük kullanılan „yurtlarda“ kronik psikolojik hastalar için „günlük yaşamı düzenleyen“ hizmetler de sunmaktadır. Bütün bunların dışında Königslutter‘deki „Ambülant Sosyal Bakım Merkezi“ ve „Başvuru Bürosu“ da Lavie- Reha’nın etkinlik alanları arasında bulunmaktadır. Lavie- Reha, ruhsal hastalık ve engelli insanlardan oluşan bir çevreye yönelik uzmanlaşmış niteliğiyle ve rehabilitasyon çalışmalarıyla geçen uzun yılların birikimiyle, bu çevrenin sorunları hakkında geniş kapsamlı bilgi ve deneyime sahiptir.

Öncül hastalıklarda ağırlıklı olarak şizofreniler, afektif ve şizoafektif bozukluklar, kişilik bozuklukları veya nörotik bozukluklarla karşılaşmaktayız. Aynı şekilde kabul görebilenler arasında örneğin Asperger sendromu veya çocukluk ve gençlik çağında başlayan emosyonal (duygusal) bozukluklar, örneğin hiperkinetik bozukluklar gibi derin gelişim bozuklukları taşıyan insanlar da bulunmaktadır.

 

Comments are closed